Projemiz;

T.C. İçişleri Bakanlığı onaylı kültür projesidir.

Türkiye kültürel ve tarihi eserler bakımından zengin bir mirasa sahiptir ancak bu eserlerin önemi gençlere yeteri kadar anlatılamamaktadır. Bu yetersizlik çok değerli eserlerin bilinçsizce zarar görmesine ve gençlerin tarihi ve kültürel farkındalıktan yoksun kalmasına neden olmaktadır. Gelişen ve günlük hayatın bir parçası haline gelen teknolojiyle beraber farklı kültürlere açık hale gelen gençlik eğer kendi tarihi ve kültürel değerlerini bilip korumazsa, diğer kültürler içerisinde eriyip gidecektir. Bunun önüne geçmek ve kendi milli değerlerinin farkında, bu değerlerin korunması gerektiğinin bilincinde bir gençlik yetiştirmek için bir dizi faaliyet gerçekleştirilecektir.