Etkinlikler

Seminerler

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

'Ülkemizdeki Dünya Kültürel Mirasının Önemi' başlıklı seminer dizisinin ilki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenmiştir. Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Alanı olarak bulunan 18 kültürel, doğal ve karma miras alanının bahsedildiği seminerde amaç gençlerimizi bu yapılar hakkında bilgilendirerek gelecekte bu mirası koruma bilincine sahip olmalarıdır.

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Konuşmacı: Prof. Dr. Okan Yeşilot

Aksoy İmam Hatip Ortaokulu

Konuşmacı: Elif Sabır

Gezi

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ PROJESİ 19.10.2019 TARİHLİ
TÜRK VE İSLAM ESERLERi MÜZESİ GEZİ FAALİYET RAPORU

Türk ve İslâm sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesi olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi ziyaret edildi. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle gerçekleşen gezide rehberliği Genç Neyad Üyesi Elif Sabır yapmıştır. 25 kişilik öğrenci grubu ve 2 öğretmen eşliğinde; İslam dünyasının değişik ülkelerinde meydana getirilmiş nadir sanat eserleri ziyaret edildi. Taş ve pişmiş toprak, metal ve seramik objeler, ahşap işlemeler, cam eşyalar, el yazma kitaplar gibi devirlerinin en kıymetli örnekleri, 13-20 yüzyılların el işi Türk halılarının şaheser örnekleri, 13. yüzyıl Selçuklu halıları ve sonraki asırlara ait diğer parçalar, son birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserleri incelendi.

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ PROJESİ 19.10.2019 TARİHLİ
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ GEZİ FAALİYET RAPORU

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478 yılında yaptırılan, Dolmabahçe Sarayı yapılana kadar yaklaşık 380 sene devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi ziyaret edildi. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle gerçekleşen gezide rehberliği Genç Neyad Üyesi Elif Sabır yapmıştır. 25 kişilik öğrenci grubu ve 2 öğretmen eşliğinde; Topkapı Sarayı içerisinde Osmanlı padişahlarının, ailelerinin ve yöneticilerin yaşam alanları görülerek tarihimiz ve yönetim şekli hakkında bilgilenilmiştir. Müze içerisinde bulunan Saadet Kapısı, Has Oda ve Kutsal Emanetler, Bağdat Köşkü, Çinili Köşk, Arz Odası ve Divan-ı Hümayun gibi önemli yapılar ziyaret edildi ve kullanma amaçları hakkında rehberimiz tarafından bilgilendirme yapıldı.

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ PROJESİ 19.10.2019 TARİHLİ
AYASOFYA MÜZESİ GEZİSİ FAALİYET RAPORU

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika plânlı bir patrik katedrali olan, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülen, 1935 tarihinden itibaren ise müze olarak hizmet veren Aayasofya Müzesi ziyaret edildi. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle gerçekleşen gezide rehberliği Genç Neyad Üyesi Elif Sabır yapmıştır. 25 kişilik öğrenci grubu ve 2 öğretmen eşliğinde; geçmişte ve günümüzde tarihsel, dinsel ve kültürel olarak önemli bir yere sahip olan Ayasofya’nın ana binası ve İstanbul’un Fethi’nden sonra yapılan tadilat ve eklemler ile Osmanlı Padişahlarının ekledikleri minareler incelendi.

Kültür Çalıştayı

Kültürle ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek yönetici, öğretmen,. öğrenci, akademisyen v kişilerle halka açık bir çalıştay düzenlenecek bu çalıştay sonucunda çıkacak rapor derneğin sitesinde yayınlanacak ve diğer kuruluşlara dağıtılacak. çalıştayın konusuysa; kültürel eserlerin korunması ve öneminin anlatılması için yapılması gereken faaliyetler ve düzenlemelerin neler olması gerektiğiyle ilgili olacaktır.

Fotoğraf Yarışması ve Sergi

Kültürel eserlere verilen zararlara dikkat çekmek için ödüllü bir foroğraf yarışması düzenlenecek ve seçilen fotoğraflardan bir sergi yapılacaktır.