Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Olarak;

Amacımız yurt içinde ve yurt dışında ulaşabildiğimiz tüm ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımları zamanında ve sağlıklı olarak ulaştırmak, toplumsal barışa ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak, ekonomik sıkıntılar çeken öğrencilere burs imkanı sağlamak, eğitimler vermek, seminerler, konferanslar düzenleyip halkımızı farklı konularda bilgilendirmektir.

Projemiz;

T.C. İçişleri Bakanlığı onaylı kültür projesidir.

Türkiye kültürel ve tarihi eserler bakımından zengin bir mirasa sahiptir ancak bu eserlerin önemi gençlere yeteri kadar anlatılamamaktadır. Bu yetersizlik çok değerli eserlerin bilinçsizce zarar görmesine ve gençlerin tarihi ve kültürel farkındalıktan yoksun kalmasına neden olmaktadır. Gelişen ve günlük hayatın bir parçası haline gelen teknolojiyle beraber farklı kültürlere açık hale gelen gençlik eğer kendi tarihi ve kültürel değerlerini bilip korumazsa, diğer kültürler içerisinde eriyip gidecektir. Bunun önüne geçmek ve kendi milli değerlerinin farkında, bu değerlerin korunması gerektiğinin bilincinde bir gençlik yetiştirmek için bir dizi faaliyet gerçekleştirilecektir.